Hírek Publikációk

Remarriage and Stepfamilies in East Central Europe, 1600-1900. Edited By Gabriella Erdélyi, András Péter Szabó

Hogyan befolyásolta a régió sajátos gazdasági, katonai-politikai, jogi, vallási és kulturális profilja az újraházasodási mintákat és a mostohacsaládtípusokat? Hogyan alakította a gyerekek életét az, hogy egyes kelet-közép-európai közösségekben az özvegy szülők hajlandóbbak voltak újraházasodni a nyugatiakhoz képest?

A magas felnőttkori halandóság és az újraházasodás szokása miatt a mostohacsalád általános jelenség volt az iparosodás előtti Európában. Ez a könyv Kelet-Közép-Európára, a nyugati történetírás elhanyagolt területére összpontosít, és lényeges összehasonlításokat tesz a Kelet-Közép-Európa és Északnyugat-Európa közötti újraházasodási minták és mostohacsaládi élet tekintetében.

A könyv kvantitatív és kvalitatív megközelítésből merítve történeti demográfiai narratívát kínál a mostohacsaládok gyakoriságáról, összehasonlításokat végez, valamint felméri a mostohaszülők hatását mostohagyermekeik halandóságára és karrierlehetőségeire. Kelet-Közép-Európa etnikai és vallási sokszínűsége lehetővé teszi a régión belüli különbségtételt és összehasonlítást is.

Erdélyi Gabriella és Szabó András Péter által szerkesztett kötet tartalomjegyzéke elérhető itt.