Publikációk

Erdélyi Gabriella (szerk.): ÉRZELMEK ÉS MOSTOHÁK

Vajon a családi élet valóban gyökeresen megváltozott a 18. században, amikor az egy háztartásban élők közötti intimitás és bensőségesség megjelenéséről szokás beszélni? Jelen kötet az érzelemtörténeti stúdiumok mára gazdag eszköztárának alkalmazásával törekszik a múltbéli családi gyakorlatok, szerepek és identitások jobb megértésére.

A kötet további célja, hogy a már jobban ismert férj–feleség és szülő–gyermek kapcsolatról a régi korok elfeledett mostohacsaládjaira, mai kifejezéssel mozaikcsaládjaira terelje a figyelmet. A magas halálozás miatt ugyanis a mostohaszülőket, fél- és mostohatestvéreket egyesítő családok a 16. és a 19. század között a mainál is gyakoribbak voltak. Miközben hús-vér alakban megjelenik a gonosz mostohaanya és az apja távollétében neki kiszolgáltatott mostohaleány mesebeli figurája is, a kötet tanulmányai rámutatnak a mostohaszülők és a család stabilitásának összefüggéseire, illetve a mostoha-rokonság érzelmileg és anyagilag támogató gyakorlataira az egyén és a család életében.

A kötet szerzői kalandos utazásra hívják az olvasót: jobbágyközösségek büntetőpereit, polgárok perlekedéseit, arisztokrata családi levelezéseket, női naplókat böngészve, nemesek síremlékállítási szokásait vizsgálva pillanthatunk bele a régi Magyarország családjainak érzelmi gyakorlataiba mindennapjaik, ünnepeik és konfliktusaik során.

A tanulmánykötet tartalomjegyzéke elérhető itt.